Lid of donateur worden

Lid worden

Wil je lid worden van At va'ani dan kun je je schriftelijk aanmelden. Hiervoor kun je het inschrijfformulier (zie download onderaan deze pagina) invullen en dit digitaal verzenden naar penningmeester@at-vaani.nl. Je kunt het formulier ook printen en per post versturen of meenemen naar de dansavond en het inleveren bij een van de bestuursleden. In de danszaal liggen ook inschrijfformulieren.

Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, tot schriftelijke opzegging bij de secretaris of de penningmeester, waarbij een minimale opzegtermijn van vier weken geldt voor afloop van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wanneer niet tijdig wordt opgezegd, blijft contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Klik hier voor artikel 7.3 en 7.8 uit de statuten met betrekking tot opzeggen van het lidmaatschap. De complete statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage in de danszaal.

De contributie dien je per half-seizoen (sept. - jan.) en (feb. - juni) te betalen door het verschuldigde bedrag te storten op NL61INGB0006318375 t.n.v. Volksdansgroep At va'ani te Gouda

- Volwassenen: € 160,00 per verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni), te betalen in twee termijnen.
- Jeugdleden jonger dan 18 jaar: € 100,- per verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni), te betalen in twee termijnen.


Donateurschap

Donateurs betalen een bijdrage van minimaal 10 euro per jaar.

Donateurs willen wij in de gelegenheid stellen een aantal avonden per dansseizoen mee te dansen. Als vastgelegde avonden waarop je welkom bent om mee te dansen heeft het bestuur aangewezen: de avond waarop tevens Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, het Kerstbal en de Slotavond. Daarnaast ben je op 3 avonden naar keuze welkom.

Verder kunnen donateurs tegen het voor leden geldende tarief deelnemen aan de overige activiteiten zoals b.v. het Lentebal, instuiven, workshops, weekends en dansdagen.


Downloaden: Inschrijfformulier At va'ani

Voor de privacyverklaring klik hier.