Bestuur

At va'ani is een vereniging en heeft een bestuur. Het huidige bestuur bestaat momenteel uit vier leden.
Het bestuur komt gemiddeld 6x per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
We kunnen altijd extra enthousiaste leden gebruiken. Voor meer info kun je (vrijblijvend) contact opnemen via info@at-vaani.nl.

Ella  - voorzitter

Conny - penningmeester

Carla  - secretaris

Femke - algemeen bestuurslid