Lid of donateur worden

Lid worden

Wil je lid worden van At va'ani dan kun je je schriftelijk aanmelden. Hiervoor kun je het inschrijfformulier, verkrijgbaar op papier, via e-mail bij het bestuur, of hier: Inschrijfformulier2023.pdf (zelf uit te printen) invullen en dit digitaal verzenden naar penningmeester@at-vaani.nl. Je kunt het formulier ook printen en meenemen naar de dansavond en het inleveren bij een van de bestuursleden. In de danszaal liggen ook inschrijfformulieren.

Het lidmaatschap geldt voor een heel verenigingsjaar, tot schriftelijke opzegging bij de secretaris of de penningmeester, waarbij een minimale opzegtermijn van vier weken geldt voor afloop van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Wanneer niet tijdig wordt opgezegd, blijft contributie voor het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd. Wordt iemand gedurende het verenigingsjaar lid, dan betaalt diegene uiteraard vanaf het moment van aanmelden als lid van de vereniging. De penningmeester zal dan de verschuldigde contributie berekenen.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Het lidmaatschap dient vier weken voorafgaande aan het einde van het verenigingjaar, dwz voor 1 juni, opgezegd te worden door een email te sturen naar penningmeester@at-vaani.nl. Meer details hierover zijn terug te vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze liggen ter inzage in de danszaal.

De contributie dien je per half-seizoen (sept. - jan.) en (feb. - juni) te betalen door het verschuldigde bedrag te storten op NL61INGB0006318375 t.n.v. Volksdansgroep At va'ani te Gouda

- Volwassenen: € 160,00 per verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni), te betalen in twee termijnen.
- Jeugdleden jonger dan 18 jaar: € 100,- per verenigingsjaar (1 juli tot en met 30 juni), te betalen in twee termijnen.

At va'ani is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Zo blijft dansen voor iedereen betaalbaar. Als u meer wilt weten, klik dan op de navolgende link: www.volwassenenfonds.nl.

Donateurschap

Donateurs betalen een bijdrage van minimaal 10 euro per jaar.

Donateurs willen wij in de gelegenheid stellen een aantal avonden per dansseizoen mee te dansen. Als vastgelegde avonden waarop je welkom bent om mee te dansen heeft het bestuur aangewezen: de avond waarop tevens Algemene Ledenvergadering plaatsvindt, het Kerstbal en de Slotavond. Daarnaast ben je op 3 avonden naar keuze welkom.

Verder kunnen donateurs tegen het voor leden geldende tarief deelnemen aan de overige activiteiten zoals b.v. het Lentebal, instuiven, workshops, weekends en dansdagen.

 

Voor de privacyverklaring klik hier.